صفحه اصلی جعبه فلیپ

جعبه فلیپ

کاملا ریسپانسیو

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود.

سیتم نقد و بررسی

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود.

رتینا آماده

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود.

کشیدن و رها کردن

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس , ارائه آموزش در زمینه وردپرس و یک قدم جلو تر از رقبای خود در سال ۹۱ فعالیت خود را آغاز نمود

HTML تگ

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

تگ آدرس

آپ تم مرجع قالب وردپرس
آپ تم مرجع افزونه وردپرس
آپ تم مرجع آموزش وردپرس

برچسب Anchor (با نام مستعار. لینک)

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

تگ بر چسپ

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

مخفف برچسب (توصیه شده در HTML5)

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

برچسب بزرگ (توصیه شده در HTML5)

آپ تم در زمینه ی طراحی , فارسی سازی قالب های وردپرس

دیدگاه ها بسته شده.